Aga1 gru 2018Agnieszka Bartosiak - Gutkowska – adwokat, członkini Izby Adwokackiej w Radomiu. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami strukuralnymi i prawa unii europejskiej. Odbyła szereg szkoleń w zakresie spraw rozwodowych, rodzinnych i nieletnich, podziału majątku i praw rzeczowych.

Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką Agnieszka Bartosiak-Gutkowska. 

Zakres usług prawniczych:

  • Prawo rodzinne i opiekuńcze – sprawy o rozwód, podział majątku, o separację, alimenty, kontakty z dzieckiem, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, wszelkie sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
  • Prawo cywilne i gospodarcze - sprawy o zapłatę, wezwania do zapłaty, sprawy z zakresu prawa spadkowego, stwierdzenie praw do spadku, dział spadku, sprawy z zakresu prawa rzeczowego (sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności), sprawy o odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,

  • Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) – pozwy o wydanie nakazu zapłaty, wnioski o egzekucje komornicze,

  • Prawo karne – obrona w postępowaniu przygotowawczym, działanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych, obrona w postępowaniu karnym i karno skarbowym, reprezentowanie klienta w postępowaniu wykonawczym (wnioski o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienia, wnioski o dozór elektroniczny, wnioski o przerwę w karze),

  • Prawo administracyjne – wszelkie rodzaju odwołania i skargi do instytucji państwowych i organów samorządowych, kolegiów odwoławczych, wojewódzkiego sądu administracyjnego, naczelnego sądu administracyjnego.

W podejściu do klienta adw. Agnieszka Bartosiak-Gutkowska zachowuje poufność i pełną dyskrecję. Każda osoba może liczyć na indywidualne i rzetelne podejście do problemu. Doświadczenie, zaangażowanie oraz kreatywne rozwiązania prawne zapewniają wysoką skuteczność w realizacji podejmowanych przez nią działań.