Wszelkie szczegóły dotyczące obsługi konkretnej sprawy ustalane są indywidualnie.

Koszt pierwszej konsultacji, w zależności od jej przedmiotu, wynosi min. 50 zł.